Welkom bij Protos

Onder de naam Protos is Rik Savelsbergh actief als senior consultant. Hij adviseert en begeleidt het management van organisaties over de meest doelmatige inrichting van besluitvormingsprocessen. Tevens is hij behulpzaam bij de implementatie daarvan in de bestaande of aan te passen organisatiestructuur. Ook de vertaling van genomen besluiten naar concrete actieplannen rekent Protos tot haar werkterrein. Kernwoorden in de aanpak van Protos zijn:


  • pragmatisme
  • logica
  • doelgerichtheid
  • mensgerichtheid
  • no nonsense
  • korte lijnen
  • onafhankelijkheid

De grootste weerstand tegen verandering ligt niet bij de directie of op de werkvloer, maar juist daartussenin.