Onze visie

Protos adviseert en opereert vanuit de overtuiging dat


  • besluitvorming binnen organisaties altijd gestructureerd moet plaatsvinden
  • succesvolle implementatie en uitvoering van besluiten staat of valt met de bereidwilligheid van teams en individuen om mee te werken
  • de formulering van een strategie pas zin heeft als er een heldere en realistische toekomstvisie op tafel ligt
  • veranderingen pas moeten worden doorgevoerd als vaststaat dat het verbeteringen zijn en dat er draagvlak voor is binnen de organisatie
  • de besluitvorming altijd afgestemd moet zijn op de eisen van de markt, de eigen efficiency en de personele haalbaarheid

De geslaagde manager is te herkennen aan een leeg bureau en een vol verstand.