Onze visie

Protos adviseert en opereert vanuit de overtuiging dat


  • besluitvorming binnen organisaties altijd gestructureerd moet plaatsvinden
  • succesvolle implementatie en uitvoering van besluiten staat of valt met de bereidwilligheid van teams en individuen om mee te werken
  • de formulering van een strategie pas zin heeft als er een heldere en realistische toekomstvisie op tafel ligt
  • veranderingen pas moeten worden doorgevoerd als vaststaat dat het verbeteringen zijn en dat er draagvlak voor is binnen de organisatie
  • de besluitvorming altijd afgestemd moet zijn op de eisen van de markt, de eigen efficiency en de personele haalbaarheid

Goede leiders komen vanzelf bovendrijven, maar dat doen dode vissen ook.