Wat wij doen

Protos wordt al vijftien jaar ingeschakeld als organisaties behoefte hebben aan onafhankelijke externe capaciteit en expertise op onder meer de volgende terreinen.


  • strategische advisering
  • organisatie en ordening van besluitvormingsprocessen
  • integratie van decision trees in het organisatiemodel
  • doelmatigheidsverbetering en processtroomlijning
  • verandermanagement
  • inzet van human capital
  • talent coaching
  • begeleiding bij fusies en integraties

Als zelfstandig consultant heeft Rik Savelsbergh zich verzekerd van de beschikbaarheid van gelijkgestemde, eveneens zelfstandige specialisten om hem heen. Zij kunnen per (deel)project worden ingeschakeld, maar opereren dan wel onder supervisie en verantwoordelijkheid van Protos.

Er bestaan meer managementwijsheden dan wijze managers.